Aktivnosti

Oblasti koje je Udruženje ABC često biralo kao domen svog djelovanje jesu i ekonomska politika, ljudska prava, razvoj međuljudskih odnosa, zaštita i očuvanje prirode, promocija turističkih potencijala grada Bihaća, organizacija kulturnih dešavanja, organizacija humanitarnih akcija, podsticanje razvoja neovisnih medija, te davanje raznih vidova podrške mladima.

Aktivnosti i projekti

 1. Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Udruženjem mladih novinara OnauBiH 30.05.2012.
 2. Organizovanje akcije čišćenja rijeke Une pod nazivom "I Love Una" 25.07.2012.
 3. Organizivanje takmičenja i izložbe najboljih fotografija rijeke Une  "I Love Una" 2012. 27.09.2012. uz podršku Općine Bihać
 4. Učešće u akciji čišćenja obala Une u slopu priprema za sajam EKOBIS 05.09.2012. u suradnji sa Privrednom komorom USK
 5. Organizacija protestne šetnje u vezi prestanka rada Zemaljskog muzeja 06.10.2012. u suradnji sa Gimnazijom "Bihać"
 6. Organizacija takmičenja i izložbe najboljih literarnih radova o rijeci Uni 17.05.2013.  uz podršku Nacionalnog parka "Una"
 7. Osnivanje i promocija početka rada web portala Udruženja ABC www.abc.ba 02.03.2013. - samostalni projekat Udruženja ABC
 8. Realizacija kampanje uključivanja javnosti u integrisano upravljanje otpadom, u suranji sa resursnim centrom za vode i okoliš Una Consalting Bihać u periodu 01.03.-31.06.2013.
 9. Realizacija kampanje pod nazivom "Izaberi domaći proizvod" iz grantova za OCD Općine Bihać 09.-10.2013.
 10. Humantirana akcija "Obrok pažnje" za socijalno ugrožene sugrađane 25.11.2013.
 11. Novogodišnja humanitarna akcija: Paketići za najmlađe 20.- 23.12.2014.
 12. Kampanja i javna tribina: Obilježavanje Dana ljudskih prava 10.12.2013. u suradnji sa Youth initiative for human rights BiH
 13. "Ko nas šiša" u Bihaću: Javna tribina sa Svetlanom Cenić 23.12.2013. u suradnji sa Fondacijom CPI.
 14. Realizacija projekta “Ustav i ja“ se organizacijom “Glas žene“ 01.01.-31.03.2014.
 15. Memorandum o saradnji Otvorena Mreža - Alma Hadžić & Udruženje ABC 30.01.2014.
 16. Realizacija projekta rojekat "ECOknowLOGY kamp" 05.2014. god.  iz sredstava Eko naknada - Ministarstvo građenja prostornog uređenja i zaštite okoliša USK
 17. Organizivanje Takmičenja i izložbe za najbolju fotografiju rijeke Une I Love Una 2014. - iz grantova za OCD Općine Bihać
 18. Biciklijada "Stazama rijeke Une" - obilježavanje dana rijeke Une 17.05.2014. u suradnji sa BBK "Daj Krug"
 19. Humanitarni Open Air koncert: Bihaćki muzičari svirali za poplavljena područja 25.05.2014.
 20. Brojne humanitarne aktivnosti za područja pogođena poplavom, samostalno i u suradnji sa građanskom inicijativnom "vorarlberg hilft" iz Austrije 15.05.-15.06.2014.
 21. Ljetni kamp "Una za sve" u sklopu projekta zajedničkog projekta UN-a "Dijalog za budućnost" 01.08.- 31.08.2014.
 22. Humanitarna akcija  "Obrok pažnje - Za naše ugrožene sugrađane" 07.11.-09.11.2014.
 23. Učešće u projektu Otvorene javne nabavke (transparentnost javnih nabavki u BiH) - Centra za zastupanje građanskih interesa - Fondacija CPI 01.12.2014. (u toku)
 24. Inicijativa za ravnopravnost građana USK-a u raspodjeli javnih prihoda FBiH prema Vladi i Skupštini USK-a 14.01.2015.
 25. Sat za planetu zemlju u Bihaću uz potporu WWF-a i grada Bihaća  01.03.2015 do 29.03.2015.
 26. Učešće u projektu mreža BRANA Centra civilnih inicijativa - CCI  zajedno sa partnerskim organizacijama 01.06.2015 (u toku)
 27. Građanska inicijativa i peticija protiv gradnje mHE na rijeci Uni prema Gradskoj administraciji 15.07.2015.
 28. Inicijativa za postavljanje posuda za odlaganje otpada na gradska kupališta u Bihaću 02.09.2015.
 29. Humanitarna akcija pod nazivom "Nekada mi, sada oni" u saradnji sa organizacijom Pomozi.ba 06.09. - 12.09.2015.
 30. Manifestacija Jesen na Gelenderimau u suradnji sa partnerima 02.10.2015 do 04.10.2015.
 31. Marš protiv klimatskih promjena u saradnji sa organizacijama IPSIA, Ekonomist i NP "Una" 29.11.2015.
 32. Humanitarna akcija "Kutija iznenađenja" 22.12.2015.
 33. Inicijativa za uvođenje Budžeta za građane u gradu Bihaću 27.12.2015.
 34. Inicijativa za otklanjanje diskriminacije u Ustavu USK-a 28.01.2016.
 35. Open Air humanitarni koncert za Aleksandra Beronju u saradnji sa bihaćkim muzičarima 21.03.2016.
 36. Balkan Rivers Tour kampanja protiv gradnje hidrocentrale na Uncu u saradnji sa Centrom za održivi razvoj Una 23.04.2016.
 37. Radionica za studente Ekonomskog fekulteta Bihać pod nazivom "Od ideje do projekta" u saradnji sa udruženjem Ekonomist i IPSIA BiH 15.05.2016.
 38. Prva javna tribina pod nazivom "Politika i odgovornost prema građanima" 04.06.2016.
 39. U sklopu dočeka 44. Internacionalne Una regate u Bihaću Prvo blobbing takmičenje u BiH 31.07.2016.
 40. Druga kulturno-zabavna manifestacija "Jesen na Gelenderima" 26.09.2016.
 41. Humanitarna akcija "Decembarski dani Udruženja ABC" 18. do 22.12.2016.

 
Detaljnije o svim navedenim aktivnostima možete pročitati
OVDJE.