Bauunternehmen Baufirma Salzburg Trockenbau Salzburg Trockenbau Unternehmen Salzburg Spengler Salzburg Aussenputz Salzburg Fliesenleger Salzburg Innenputz Salzburg Schlosser Salzburg
Aktivnosti

Oblasti koje je Udruženje ABC često biralo kao domen svog djelovanje jesu i ekonomska politika, ljudska prava, razvoj međuljudskih odnosa, zaštita i očuvanje prirode, promocija turističkih potencijala grada Bihaća, organizacija kulturnih dešavanja, organizacija humanitarnih akcija, podsticanje razvoja neovisnih medija, te davanje raznih vidova podrške mladima.

Aktivnosti i projekti

 1. Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Udruženjem mladih novinara OnauBiH 30.05.2012.
 2. Organizovanje akcije čišćenja rijeke Une pod nazivom "I Love Una" 25.07.2012.
 3. Organizivanje takmičenja i izložbe najboljih fotografija rijeke Une  "I Love Una" 2012. 27.09.2012. uz podršku Općine Bihać
 4. Učešće u akciji čišćenja obala Une u slopu priprema za sajam EKOBIS 05.09.2012. u suradnji sa Privrednom komorom USK
 5. Organizacija protestne šetnje u vezi prestanka rada Zemaljskog muzeja 06.10.2012. u suradnji sa Gimnazijom "Bihać"
 6. Organizacija takmičenja i izložbe najboljih literarnih radova o rijeci Uni 17.05.2013.  uz podršku Nacionalnog parka "Una"
 7. Osnivanje i promocija početka rada web portala Udruženja ABC www.abc.ba 02.03.2013. - samostalni projekat Udruženja ABC
 8. Realizacija kampanje uključivanja javnosti u integrisano upravljanje otpadom, u suranji sa resursnim centrom za vode i okoliš Una Consalting Bihać u periodu 01.03.-31.06.2013.
 9. Realizacija kampanje pod nazivom "Izaberi domaći proizvod" iz grantova za OCD Općine Bihać 09.-10.2013.
 10. Humantirana akcija "Obrok pažnje" za socijalno ugrožene sugrađane 25.11.2013.
 11. Novogodišnja humanitarna akcija: Paketići za najmlađe 20.- 23.12.2014.
 12. Kampanja i javna tribina: Obilježavanje Dana ljudskih prava 10.12.2013. u suradnji sa Youth initiative for human rights BiH
 13. "Ko nas šiša" u Bihaću: Javna tribina sa Svetlanom Cenić 23.12.2013. u suradnji sa Fondacijom CPI.
 14. Realizacija projekta “Ustav i ja“ se organizacijom “Glas žene“ 01.01.-31.03.2014.
 15. Memorandum o saradnji Otvorena Mreža - Alma Hadžić & Udruženje ABC 30.01.2014.
 16. Realizacija projekta rojekat "ECOknowLOGY kamp" 05.2014. god.  iz sredstava Eko naknada - Ministarstvo građenja prostornog uređenja i zaštite okoliša USK
 17. Organizivanje Takmičenja i izložbe za najbolju fotografiju rijeke Une I Love Una 2014. - iz grantova za OCD Općine Bihać
 18. Biciklijada "Stazama rijeke Une" - obilježavanje dana rijeke Une 17.05.2014. u suradnji sa BBK "Daj Krug"
 19. Humanitarni Open Air koncert: Bihaćki muzičari svirali za poplavljena područja 25.05.2014.
 20. Brojne humanitarne aktivnosti za područja pogođena poplavom, samostalno i u suradnji sa građanskom inicijativnom "vorarlberg hilft" iz Austrije 15.05.-15.06.2014.
 21. Ljetni kamp "Una za sve" u sklopu projekta zajedničkog projekta UN-a "Dijalog za budućnost" 01.08.- 31.08.2014.
 22. Humanitarna akcija  "Obrok pažnje - Za naše ugrožene sugrađane" 07.11.-09.11.2014.
 23. Učešće u projektu Otvorene javne nabavke (transparentnost javnih nabavki u BiH) - Centra za zastupanje građanskih interesa - Fondacija CPI 01.12.2014. (u toku)
 24. Inicijativa za ravnopravnost građana USK-a u raspodjeli javnih prihoda FBiH prema Vladi i Skupštini USK-a 14.01.2015.
 25. Sat za planetu zemlju u Bihaću uz potporu WWF-a i grada Bihaća  01.03.2015 do 29.03.2015.
 26. Učešće u projektu mreža BRANA Centra civilnih inicijativa - CCI  zajedno sa partnerskim organizacijama 01.06.2015 (u toku)
 27. Građanska inicijativa i peticija protiv gradnje mHE na rijeci Uni prema Gradskoj administraciji 15.07.2015.
 28. Inicijativa za postavljanje posuda za odlaganje otpada na gradska kupališta u Bihaću 02.09.2015.
 29. Humanitarna akcija pod nazivom "Nekada mi, sada oni" u saradnji sa organizacijom Pomozi.ba 06.09. - 12.09.2015.
 30. Manifestacija Jesen na Gelenderimau u suradnji sa partnerima 02.10.2015 do 04.10.2015.
 31. Marš protiv klimatskih promjena u saradnji sa organizacijama IPSIA, Ekonomist i NP "Una" 29.11.2015.
 32. Humanitarna akcija "Kutija iznenađenja" 22.12.2015.
 33. Inicijativa za uvođenje Budžeta za građane u gradu Bihaću 27.12.2015.
 34. Inicijativa za otklanjanje diskriminacije u Ustavu USK-a 28.01.2016.
 35. Open Air humanitarni koncert za Aleksandra Beronju u saradnji sa bihaćkim muzičarima 21.03.2016.
 36. Balkan Rivers Tour kampanja protiv gradnje hidrocentrale na Uncu u saradnji sa Centrom za održivi razvoj Una 23.04.2016.
 37. Radionica za studente Ekonomskog fekulteta Bihać pod nazivom "Od ideje do projekta" u saradnji sa udruženjem Ekonomist i IPSIA BiH 15.05.2016.
 38. Prva javna tribina pod nazivom "Politika i odgovornost prema građanima" 04.06.2016.
 39. U sklopu dočeka 44. Internacionalne Una regate u Bihaću Prvo blobbing takmičenje u BiH 31.07.2016.
 40. Druga kulturno-zabavna manifestacija "Jesen na Gelenderima" 26.09.2016.
 41. Humanitarna akcija "Decembarski dani Udruženja ABC" 18. do 22.12.2016.

 
Detaljnije o svim navedenim aktivnostima možete pročitati
OVDJE.

Kontakt
Pravno lice: Udruženje ABC
ID broj: 4263633900006
Adresa: Bedem bb, Bihać
Kontakt: +387 61 604313
Info mail: info@abc.ba
Web: www.abc.ba