Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 22.03.2018. u 14:29   |  Izvor: Krajina.ba 

centar za kulturu i obrazovanje

PODOBNI ILI STRUČNI? Ko će dobiti posao tehničara realizatora u Centru za kulturu i obrazovanje u Bosanskom Petrovcu?

Nakon početne blokade ustanove Centar za kulturu i obrazovanje od strane Općinskog načelnika i tadašnje pozicije u OV,napokon se krenulo sa radom. Prva aktivnost tadašnje v.d. direktorice Milice Kecman bilo je dovođenje E.K. na mjesto tehničara/realizatora, inače užeg člana porodice jednog od članova Upravnog odbora,vjerovatno pod direktivom glavnog čovjeka opštine.

PODOBNI ILI STRUČNI? Ko će dobiti posao tehničara realizatora u Centru za kulturu i obrazovanje u Bosanskom Petrovcu?
velika slika

E.K. je Ugovor o radu potpisao 22.08.2017.godine, bez SSS, bez radnog iskustva, bez konkursa. Da je sve moguće, govori Rješenje od 23.08.2017.godine kojim se imenovanom nalaže da u roku od 6 mjeseci direktoru Javne ustanove dostavi dokaz o srednjem obrazovanju IV stepen.

Imenovani ozbiljno shvata obećanje,da je to radno mjesto namjenjeno njemu, te dana 18.09.2017.god stiče zvanje elektotehničara od strane Centra za obrazovanje odraslih „VITA plus“ Cazin.

Da igranki nema kraja, govori i činjenica da je konkurs za tehničara/realizatora programa već jednom bio raspisan dana 09.10.2017.god,te komisija u sastavu Sanel Gredelj ,predsjednik (savjetnik načelnika Zlatka Hujića ), Adisa Eminoglu – član ispred osnivača (pravnica na bolovanju),i Merima Husadžić član ispred reda uposlenih, imenovana od strane tadašnjeg Upravnog odbora.

Prva dva člana dolaze ispred reda osnivača,a osnivač Ustanove je Općinsko vijeće, a ne načelnik Općine koji i ovaj put krši Pravilnik Centra za kulturu i svojevoljno Upravni odbor imenuje komisiju bez saglasnosti osnivača. Komisija je naplatila svako svoje zasjedanje, pa se pitamo kako je moguće osobi koja je na bolovanju da bude isplaćeno zasjedanje komisije koja nije zakonita?

Da problemima oko ovog konkursa nema kraja,govori i poništenje konkursa za tehničara dana 01.12.2017.god nakon što je komisija otvorila dvije pristigle prijave, te vjerovatno uočila da E. K. nije navršio 6 mjeseci radnog iskustva u Ustanovi.

E. K. nastavlja angažman u Centru za kulturu tako što potpisuje novi Ugovor 22.08.2017. godine i traje sve do 22.02.2018. godine.

Svjedoci koji rade u ovoj Javnoj ustanovi tvrde da se i dan danas ovaj čovjek kreće kroz firmu kao da i dalje u njoj radi. Zaposlenici se pitaju da nije možda tu na “crno”?

U međuvremenu, 28.02.2018. godine je raspisan novi konkurs za isto radno mjesto.

Igranka se nastavlja, konkurs je raspisan, a svjedoci tvrde da je načelnik Hujić pred pet osoba/svjedoka izrazio želju da se ovaj put imenovani treba primiti na sporno radno mjesto. Da li je to istina, ne znamo. Nekoliko puta smo pokušali dobiti načelnika Zlatka Hujića jer smo željeli da nam on lično prokomentariše sporni konkurs, međutim, nismo ga mogli dobiti na telefon.

Danas smo kontaktirali direktoricu Slobodanku Kerkez kojoj smo direktno postavili pitanje o spornom konkursu, pritiscima od strane nadređenih i ko će po njenom mišljenju dobiti posao na mjesto tehničara/realizatora u Centru za kulturu Bosanski Petrovac?

Ja sam lično upoznata sa svim onim stvarima koje su se dešavale prije mog dolaska na ovu funkciju, a vezani su za ovo radno mjesto. Prvi konkurs sam poništila jer nam Regulatorna Agencija za komunikacije nije odobrila frekvenciju, a nedugo zatim odmah je raspisan novi konkurs za isto radno mjesto.

Za sada su nam došle samo dvije prijave koje će Komisija razmatrati. Ja sigurno neću podleći nikakvim pritiscima i ukoliko se to nekom ne bude sviđalo, postoji većina u vijeću koja mene može smjeniti. Još jednom odgovorno tvrdim da u svemu ovome čuvam samo sebe i da će se sve uraditi po Zakonu. – izjavila je za KRAJINA.BA portal, Slobodanka Kerkez.

U pričama koje kruže među zaposlenim JU Centar za kulturu Bosanski Petrovac, E.K. nema 6 mjeseci radnog iskustva ni sa novom diplomom i za sada nam ostaje samo čekanje na konačnu ocjenu komisije tj. ostaje nam da vidimo da li će novoimenovana direktorica Slobodanka Kerkez pokleknuti i uraditi ono o čemu ovih dana bruji Bosanski Petrovac ili će ostati dosljedna svojim principima?

MISS NET
ABC
KOMENTARI