Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 13.05.2017. u 12:27   |  Izvor: Sponzorisano 

Centar za edukaciju "Big Ben"

Bihać: Postanite Web Dizajner

Da li vam je poznat podatak da u svijetu postoji više od 182 miliona aktivnih web sajtova? Vodi se prava borba za pridobijanje posjetilaca, a profesionalni web programeri i dizajneri tu imaju neprocjenjivu ulogu.

Centar za edukaciju "Big Ben" organizuje tečaj za sticanje obuke za zanimanje Web dizajner/programer početnik.

Nastava se odvija (3x2 sata) sedmično, ukupno 70 sati nastave i 5 sati testiranja.

Nakon položenog završnog ispita stiče se zvanje Web dizajner/programer početnik.

Svi zainteresirani mogu posjetiti adresu Mehmedalije Maka Dizdara 1 A (preko puta Doma Armije) ili  kontaktirati na brojeve tel. 061/806-353 ili 037/221-352.

Nakon sticanja zvanja Web dizajner/programer početnik polaznik je osposobljen za rad u:

a)       studiju za web dizajn i grafički dizajn,

b)      firmi koja vodi online prodaju,

c)       firmama koje se bave raznim uslužnim djelatnostima putem Interneta,

d)      samostalni rad u sklopu vlastitog privrednog subjekta (firme).

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA

Web dizajner je profesionalac koji će globalnom tržištu rada ponuditi svoje usluge na polju izrade web stranica za najrazličitije ljudske djelatnosti. Zato mora steći likovna i programerska znanja i znati ih uklopiti u učinkovitu cjelinu.

Cilj programa je osposobiti polaznike do kreativne razine u obavljanju poslova izrade web stranica, ali i proširiti svijest polaznika o važnosti prihvaćanja novih tehnologija, te o važnosti učenja i usavršavanje znanja, vodeći računa o tome da se više ne radi na entuzijastičan ad-hoc način, već da projektu treba pristupiti sistemski, ozbiljnim planiranjem, razumijevanjem postupaka i razmatranjem pristupa razvoja projekta web stranica s puno šireg aspekta.

MISS NET
ABC
KOMENTARI