Objavljeno: 19.04.2017. u 15:33   |  Izvor: Avaz 

Poslodavci u Federaciji predlažu novo rješenje

Povećanje PDV-a i smanjenje doprinosa spas za bh. ekonomiju

S obzirom na to da je očigledno da Reformska agenda i poduzete mjere nisu polučile očekivane rezultate, tražimo da se pristupi detaljnoj analizi ekonomskih problema te da se pokrene proces povećanja PDV-a, poručio je u izjavi za „Avaz“ predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović.

Pristupiti obazrivo
 
Ovaj prijedlog, prema mišljenju Smailbegovića, ima smisla zato što je u prijedlogu novog zakona o PIO predviđeno da se penzije isplaćuju iz budžeta, a istovremeno nisu osigurana realna sredstva za njihovo pokrivanje.
 
- Također, moraju se smanjiti doprinosi na zdravstveno osiguranje i osiguranje za nezaposlenost, a održivost fondova osigurati kroz povećanje PDV-a. Ovom poslu treba pristupiti vrlo obazrivo, povećanje PDV-a ne bi trebalo biti veće od 2,5 do 3 posto, a koliko će zaista biti, utvrdit će se nakon detaljnih analiza - kaže Samilbegović.
 
Obrazlažući ovakav stav Udruženja, kazao je da je za oporavak bh. ekonomije ključno povećanje stope zaposlenosti.
 
- Moguće rješenje je da se doprinosi i porezi na plaće smanje i tako učine rad jeftinijim, što će povećati njegovu potražnju, odnosno poslodavce potaknuti na otvaranje novih radnih mjesta. Sigurno bi došlo i do povećanja plaća, a samim tim potrošnje i kupovne moći stanovništva - smatra Smailbegović.
 
Dodao je da bi se smanjenjem doprinosa, a povećanjem PDV-a postigao neutralan efekt prema građanima.
 
Zdravstveno osiguranje
 
- Fondovi penzionog i zdravstvenog osiguranja dovedeni su u nezavidnu poziciju i bore se s dugovima. Prema određenim analizama, njima nedostaje od 600 do 700 miliona KM, a ta nedostajuća sredstva bi se mogla nadomjestiti povećanjem PDV-a. Ako bi sredstva od PDV-a punila fondove zdravstvenog osiguranja, stvorio bi se osnov da svi bh. građani dobiju zdravstveno osiguranje - mišljenja je Smailbegović.
 
On naglašava da, iako povećanje PDV-a svima zvuči kao još jedan udar na standard građana, uz smanjenje doprinosa, to bi zaista moglo imati višestruke pozitivne efekte.
 
- Domaći proizvođači mogli bi smanjiti cijenu rada, što bi dovelo do pojeftinjenja proizvoda. Kompanijama koje izvoze u inozemstvo PDV je neutralan, jer im se vraća, ali smanjenjem doprinosa na plaće oni bi imali dodatna sredstva koja bi investirali u proizvodnju i zapošljavanje - kazao je Smailbegović.
 
Povećan interes za domaće proizvode
 
- Povećanje stope PDV-a bi se odrazilo samo na uvoz, jer bi se cijene na uvozne proizvode povećale. Ali, s druge strane, to bi značilo da su uvozni proizvodi skuplji od domaćih, zbog čega bi se povećala zastupljenost i kupovina domaćih proizvoda, a samim tim bi se ojačala bh. privreda - istakao je Smailbegović.
 
Brojka
  • 2,5 do 3 posto predviđeno povećanje PDV-a
  • 600 do 700 miliona KM potrebno za normalno funkcioniranje Fonda PIO i zdravstvenog osiguranja
 
KOMENTARI