Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 09.01.2017. u 13:22  

Ukoliko do kraja ove sedmice ne počnu pregovori

Ljekari u FBiH najavili generalni štrajk: Dosta nam je igre "gluhih telefona"!

Ukoliko do kraja ove sedmice ne počnu pregovori sa Federalnim ministarstvom zdravstva o kolektivnom ugovoru, Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH organizirat će generalni štrajk.

 

Početak pregovora o kolektivnom ugovoru između Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH i Federalnog ministarstva zdravstva najavljen je prije više od dvije sedmice.

Kako je za Faktor kazao predsjednik Sindikata dr. Rifat Rijad Zaid, uprkos tome što je Vlada Federacije 23. decembra donijela odluku kojom je zadužila resorno ministarstvo da konačno započne pregovore sa predstavnicima ljekara u FBiH, stvari se do danas nisu pomakle s mrtve tačke.

- Iz Federalnog ministarstva zdravstva još nemamo nikakve informacije. Krajem prošle sedmice poslali smo im upit sa zahtjevom da odrede tačan datum početka pregovora, očekujući da to bude u ovoj sedmici. Međutim, oni se nisu oglasili, bez obzira na odluku Federalne vlade. Ukoliko ne dobijemo povratnu informaciju iz Ministarstva do kraja ove sedmice, poslat ćemo svim našim kantonalnim podružnicama poziv da se pripreme za generalni štrajk. Ova igra "gluhih telefona" zaista nikome nije potrebna – rekao nam je dr. Rifat Rijad Zaid.

Podsjećamo, iz Federalnog ministarstva zdravstva ranije su naveli kako u kreiranju kolektivnog ugovora za ljekare ova institucija ima samo ulogu koordinatora, te da se svi pregovori trebaju voditi između vlada kantona i reprezentativnih sindikata. Protokol o vođenju pregovora pripremljen je u julu 2016. i proslijeđen na davanje saglasnosti kantonima. Do sada je pet kantona dalo saglasnost za vođenje pregovora sa Sindikatom: Sarajevski, Zeničko-dobojski, Srednjobosanski, Livanjski i Posavski.

Zaštita ljekara i zaštita pacijenata dvije su ključne tačke koje ljekari u Federaciji očekuju od novog kolektivnog ugovora. Žele, kako kažu, da se ugovorom jasno definira mjesto ljekara u sistemu zdravstva, ali i da se zaštite pacijenti kako ne bi bili izloženi stalnom nezadovoljstvu kada moraju tražiti usluge ljekara.

Bolji uslovi rada za ljekare i novi kolektivni ugovor trebali bi zaustaviti i masovni odlazak bh. medicinara na rad u inostranstvo. Prošle godine iz zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH otišlo je više od 300 ljekara, a nastavak tog trenda očekuje se i u 2017. godini.

Prosječna plaća ljekara u Federaciji BiH iznosi 1.116 KM, piše Faktor.

KOMENTARI