Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 02.12.2016. u 12:36   |  Izvor: ABC.ba 

LRC Inžinjering prepoznao dugogodišnji profesionalni i predanid rad bihaćke kompanije

AMDŽ-Elektron iz Bihaća dobitnik certifikata bonitetne pouzdanosti

U sklopu projekta "Certifikacija bonitetno pouzdanih preduzeća u BiH", 3.995 kompanija iz BiH dobilo je certifikate bonitetne pouzdanosti, koje im je dodijelila kompanija LRC iz Sarajeva, na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara.

AMDŽ-Elektron iz Bihaća dobitnik certifikata bonitetne pouzdanosti
velika slika

Bihaćka firma AMDŽ-Elektron postoji još od 1996. godine, a certifikata bonitetne pouzdanosti predstavlja potvrdu vrhunskog tržišnog kredibiliteta.

Inače od ove godine u sklopu Busines leedership konferencije započeto je izdavanje certifikata koji su produkt stručne analize finansijskih izvještaja i obimnih ekonomskih parametara sa ciljem da se procjeni vjerovatnoća pouzdanosi kompanija kao poslovnih partnera.

Ovom metodologijom trenutno su obuhvaćene države BiH i Slovenija a prepoznati su i u Evropskoj uniji, a certifikat boniteta pouzdanosti potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje kompanije iznad prosjeka i da se nosilac certifikata boniteta nalazi među 12.9 posto najpouzdanijih kompanija od ukupno 30.738 preduzeća u BiH, koja su predala finansijske izvještaje za 2015. godinu.

Certifikat bonitetne pouzdanosti se izdaje na engleskom jeziku, kako bi firmama poslužio kao referenca i u komunikaciji sa inostranim kompanijama, investitorima i dobavljačima, a predstavlja izvrstan alat za promotivne i marketinške aktivnosti kompanija. 

KOMENTARI