Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 30.11.2016. u 13:19   |  Izvor: ABC.ba 

Davor Župa (DF) će predsjedavati Gradskim vijećem

Pogledajte kako je bilo na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Bihać (VIDEO)

Danas u 11 sati započela je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Bihać. Kako se na neki način radi o svečanoj sjednici, na dnevnom redu se našlao samo izvještavanje o provedenim lokalnim izborima, potpisivanje svečanih izjava, izbor rukovodstva Gradskog vijeća i osnovnih radnih tijela.

Prisjetimo se, u Gradskom vijeću Grada Bihaća participiraju: Stranka demokratske akcije sa 11 vijećnika, Građanski savez sa 5 vijećnika, Socijal-demokratska partija sa 5 vijećnika, Stranka demokratske aktivnosti također sa 5 vijećnika, te Savez za bolju budućnost i Demokratska fronta sa po 2 vijećnika.

Gradonačelniku Šuhretu Fazliću posao bi trebao biti olakšan zbog činjenice da mu je unutar Gradskog vijeća osigurana podrška njegovog Građanskog saveza, Socijal-demokratske partije, Stranke demokratske aktivnosti i Demokratske fronte, koji imaju ukupno 17 vijećnika u Gradskom vijeću i koji će činiti većinu.

Kao što to Poslovnik nalaže, prvom sjednicom, do izbora predsjedavajućeg, predsjedavao je najstariji vijećnik Muhamed Čavkunović.


Čavkunović je tu priliku iskoristio da obavijesti javnost da će svoj paušal notarskim ugovorom ustupiti za stipendiranje studenata Emine Mešić i Rame Mujagića koji su studenti sa uzronim prosjekom ocjena a teškog imovinskog stanja. Također je rekao da će njegova firma uskoro pristupiti osnivanu fondacije za stipnediranje studenata i pozvao svoje kolege privrednike da učestvuju u istom.

Nakon toga se pristupilo izboru radnih osnovnih tijela Gradskog vijeća, odnosno formiranju Komisije za rukovođenje tajnim glasanjem i Komisije za izbor i imenovanje koje su jednoglasno izabrane.

S obzirom da je vijećnik Demokratske fronte Davor Župa jedini Hrvat u Gradskom vijeću, poštujući odredbe iz Statuta Grada Bihaća on je predložen i jednoglasno izabran za predsjedavajućeg Gradskog vijeća. 


- Situacija u kojoj se naš grad nalazi prevazilazi ideološke, političke i sve druge podjele. Ono što očekuje mene i sve kolege vijećnike u narednom periodu je rad trud i odgovrnost da popravimo stanje u gradu Bihaću bez obzira na političku pripadnost. U ovom sazivu mnogo je mladih i pametnih ljudi koji se do sad nisu bavili politikom što ulijeva nadu jer ti ljudi nisu opterećeni hipotekama iz prošlosti, rekao je Župa.

- Danas smo suočeni sa činjenicom da je teško financijsko stanje u gradu Bihaću i da imamo skoro 40 miliona KM dugovanja, od čega 30 miliona KM dolazi na naplatu već sljedeće godine. To se mora znati i ova činjenica treba da definiše pravac i rad ovog GV Bihać u naredene četiri godine. Pred nama su teške godine ali izlaz postoji, između ostalog je rekao gradonačelnik Šuhret Fazlić u svom obraćanju na ovoj sjednici.

/ABC.ba

KOMENTARI