Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 23.10.2015. u 14:32   |  Izvor: ABC.ba 

Demant na članak objavljen na ABC portalu od strane Federalnog ministarstva boraca

Ministar Bukarević: Ispunili smo svoje obaveze po pitanju boračke zgrade u Bihaću

Povodom članka "Pripadnici boračke populacije ponovo izigrani, nema obećanog useljena" objavljenog na ABC portalu 21.10.2015 godine,a kojeg i potpisuje uredništvo ABC portala, reagovalo je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Radi objektivnog informiranja javnosti u nastavku objavljujemo demant.

Ministar Bukarević: Ispunili smo svoje obaveze po pitanju boračke zgrade u Bihaću
velika slika

Predmet: Demanti na Vaš natpis od 21.10.2015. godine

Povodom napisa „Bihać: Pripadnici boračke populacije ponovo izigrani, nema obećanog useljenja”, vezano za gradnju stanova za pripadnike boračke populacije u bihaćkom naselju Ozimice, koji je objavljen u vašem mediju 21. oktobra 2015. godine, slobodni smo iznijeti vam nekoliko činjenica koje će, nadamo se, doprinijeti da se na cijeli problem gleda drugim očima i da se na njega baca drukčije svjetlo.

Kao što je poznato, tokom posjete Bihaću u maju ove godine federalni ministar Salko Bukvarević je, zajedno sa ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem, obišao zgradu koja se gradi za pripadnike boračke populacije i tom prilikom domaćini su od ministra Bukvarevića tražili da se kroz rebalans budžeta FBiH pokušaju obezbijediti dodatna sredstva kako bi i preostali stanovi u ovoj zgradi bili završeni.

Ministar Bukvarević, u saradnji sa Upravnim odborom Fondacije za pomoć u stambenom zbrinjavanju boraca i uz saglasnost Vlade FBiH, na 16. sjednici Vlade FBiH, održanoj 23. jula 2015. godine u Mostaru, kroz Finansijski plan Fondacije, obezbijedio je da se iz stavke „Rezervna sredstva“ za završetak ove boračke zgrade u Bihaću dodijeli 200.000 KM.

Sredstva su uplaćena na račun Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać, s naznakom „za boračku zgradu“ (nalog broj 16), 8. avgusta 2015. godine, čime je ministar Bukvarević u potpunosti ispunio preuzete obaveze.

Ministarstvo i Fondacija za pomoć u stambenom zbrinjavanju boraca, očekuju izvještaj kojim bi bilo dokazano namjensko trošenje ovih sredstava.

Sporni članak: Bihać: Pripadnici boračke populacije ponovo izigrani, nema obećanog useljena

KOMENTARI