Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 05.04.2015. u 10:53   |  Izvor: RTVUSK 

Američki kutak

Radionica za predavače engleskog jezika u Bihaću

Predavači obradili nekoliko različitih tema iz metodike nastave kao i one vezane za profesionalni razvoj.

Američki kutak u Bihaću i Udruženje profesora engleskog jezika iz Tuzlanskog kantona  organizirali su danas radionicu za predavače engleskog jezika s područja Unsko-sanskog kantona (USK).

Polaznicima su prezentirani praktični primjeri kako mogu unaprijediti rad u nastavi, ali i raditi na svom profesionalnom usavršavanju. Radionici pod nazvom „Elt mini konferencija – razredne instrukcije“ prisustvovalo je četvrdesetak profesora i nastavnika engleskog jezika.

Predavači su obradili nekoliko različitih tema iz metodike nastave kao i one vezane za profesionalni razvoj.

Na današnjoj radionici prezentiran je rad  Udruženja profesora engleskog jezika Tuzla TETA, posebno na ostvarenoj saradnji profesora engleskog jezika iz cijele BiH, te aktivnostima na stvaranju državnog udruženja.

Udruženje TETA 15. i 16. juna organizirat će međunarodnu konferenciju za profesore engleskog jezika u Bosni i Hercegovini. Konferencija, kako je istaknuto, predstavlja krunu projekta interetničke saradnje koja je podržana sredstvima Ambasade SAD u BIH. Krajnji cilj je ostvariti saradnju sa kolegama širom zemlje i omogućiti im dolazak na konferenciju  na kojoj bi se postavili temelji za organiziranje strukovnog udruženja na nivou Bosne i Hercegovine.  

MISS NET
ABC
KOMENTARI