Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 05.03.2014. u 13:50   |  Izvor: Press služba Općine Bihać 

Boračka zgrada na Ozimicama 1

Općina Bihać uputila Skupštini USK prijedlog za riješavanje problema oko boračke zgrade

Predstavnici boračkih udruženja koja egzistiraju na području Općine Bihać razgovarali su danas sa mr.sci.Emdžadom Galijaševićem, Općinskim načelnikom Bihaća o aktuelnoj situaciji koja se reflektira i na boračku populaciju, te zahtjevom kojeg će Općina Bihać uputiti Skupštini USK-a a vezano za završetak izgradnje boračke zgrade na Ozimicama I.

Općina Bihać uputila Skupštini USK prijedlog za riješavanje problema oko boračke zgrade
velika slika

Vezane vijesti:


Naime, imajući u vidu izuzetno težak položaj boračke populacije koja od 2009. godine očekuje rješavanje svog stambenog pitanja u naselju Ozimice I gdje je trebala biti izgrađena boračka zgrada, te očigledan nastavak agonije istih, načelnik Galijašević uputio je rukovodstvu Skupštine Unsko-sanskog kantona akt s ciljem obezbjeđenja novčanih sredstava za nastavak radova i zgradnju boračke zgrade u naselju Ozimice I.

„Bez obzira na moja stalna insistiranja i upozorenja, obećavana sredstva od Vlade USK za izgradnju boračke zgrade u iznosu od 250.000 KM od 2012. i 2013. godine nisu nikada realizirana. Predlažem i tražim hitno od Vlade USK i Skupštine USK da realizuju uplatu sredstava u visini od 250.000 KM koja su planirana Budžetom USK za 2013. godinu i čiji se nalog o uplati nalazi u trezoru, te da se planiraju u Budžetu USK za 2014. godinu minimalno 250.000 KM za nastavak izgradnje boračke zgrade u Bihaću „- kazao je načelnik Galijašević.

Općina Bihać predlaže da se izvrši prestruktuiranje raspoloživih sredstava JU Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce, prognane osobe i socijalno ugrožene kategorije u visini od 1.000.000 KM za izgradnju boračke zgrade i to na način da se za 500.000 KM umanji iznos sredstava namijenjen programu zapošljavanja, te za 500.000 KM  umanji iznos sredstava namijenjenih za podršku boračkim populacijama u stambenom zbrinjavanju.

„Općina Bihać i boračke populacije Bihaća zaslužuju konačno rješavanje izgradnje boračke zgrade u naselju Ozimice I, te Vas molim da bez bilo kakvog politikanstva i politiziranja zajedno sa našom administracijom i JU Stanouprava Bihać hitno krenemo u operacionalizaciju predviđenih aktivnosti koje će voditi završetku izgradnje boračke zgrade. 

Sa obezbjeđenjem navedenih sredstava, planiranim sredstvima Općine u 2014. godini, novcem od prodaje stanova u zgradi u naselju Ozimice 2, ostatkom sredstava koje trebaju uplatiti budući stanari, te prodajom poslovnih prostora u boračkoj zgradi u naselju Ozimice I, možemo izgraditi predmetnu boračku zgradu, što nam mora biti jedan od prioritetnih ciljeva rada u tekućoj godini „- istakao je načelnik Galijašević.

KOMENTARI