Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 12.11.2013. u 14:06   |  Izvor: ABC.ba 

Doktorica

Sanita Maleškić

Među 7097 diplomanata Bišćanka Sanita Maleškić je dobitnica Povelje Univerziteta u Sarajevu kao najbolji student prvog i drugog ciklusa studija.

Na svečanosti, koju Univerzitet u Sarajevu organizira deveti put u svojoj historiji, prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademija promovirali su 7097 diplomanata, magistranata i doktoranata Univerziteta u Sarajevu. Ove godine su prvi put svim završenim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija diplome uručene u dvorani „Juan Antonio Samaranch“.

Posebno priznanje joj je dodijeljeno na Svečanoj promociji diplomanata, magistranata i doktoranata održanoj u subotu, 9.11.2013. u Sarajevu. Doktorica Sanita Maleskić je trenutno uposlenik Doma zdravlja Bihać.


Samo veliki univerziteti imaju na svojim promocijama čitave gradove

Čestitajući diplomantima, magistrantima i doktorantima na postignutom uspjehu, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muharem Avdispahić je istakao da samo veliki gradovi imaju velike dvorane za vrhunske svečanosti, a samo veliki univerziteti imaju na svojim promocijama čitave gradove.

“Vi – diplomanti, magistranti i doktoranti Univerziteta u Sarajevu u 2012/2013. akademskoj godini – vi ste grad od preko 7000 stanovnika”, naglasio je rektor Avdispahić, te dodao da je akademska zajednica svojim prisustvom dvoranu sporta, muzike, mitinga i sajma pretvorila u amfiteatar univerziteta. 


KOMENTARI