Bauunternehmen Baufirma Salzburg Trockenbau Salzburg Trockenbau Unternehmen Salzburg Spengler Salzburg Aussenputz Salzburg Fliesenleger Salzburg Innenputz Salzburg Schlosser Salzburg
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Svjetska banka: BiH ima najnesposobniju javnu upravu u Evropi
Kategorija: BiH
Zanimanje: Ureda za reviziju institucija BiH
Javna uprava u BiH ima najmanju sposobnost u Evropi da odgovori na potrebe i zahtjeve svojih građana, piše u izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH o temi Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH.

Svi nivoi vlasti u BiH obavezali su se na razvijanje budžetskog procesa kako bi on postao učinkovit instrument politike, a ovaj cilj definisan je još 2006. godine u Strategiji reforme javne uprave koju su usvojili svi nivoi vlasti.

Brojni međunarodni projekti podrške u vrijednosti od 19 miliona KM su u posljednjih desetak godina pružali podršku u jačanju javnih finansija i u povećanju efikasnosti i efektivnosti upravljanja budžetom.

Relevantnim izmjenama Zakona o finansiranju institucija BiH iz 2009. godine utvrđena je obaveza da se uz prijedlog budžeta dostavlja i informacija o namjeni i očekivanim rezultatima budžetskih izdataka.

Uprkos navedenim reformskim opredjeljenjima, prema procjenama Svjetske banke iz 2014. godine naša zemlja ima najneučinkovitiju javnu upravu u Evropi. Naime, indeks učinkovitosti javne uprave u BiH je 36,5 i najmanji je od svih evropskih zemalja.

Bolji indeks od BiH imaju Moldavija i Ukrajina (40), Kosovo (43), Albanija (52), Srbija (58), Crna Gora (63) i Hrvatska (73). Najučinkovitiju javnu upravu imaju Švicarska i Finska sa indeksom 99.

"Navedeni indeks znači da javna uprava u BiH ima najmanju sposobnost da odgovori na zahtjeve i potrebe svojih građana", navode iz Ureda za reviziju institucija BiH.

U reviziji o temi Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH rezimirano je da se postupkom pripreme Budžeta institucija BiH ne postiže željeni pritisak na efikasnost i efektivnost budžetskih izdataka.

"Proces pripreme budžeta nije pravovremen, nedovoljno je transparentan, a za realizaciju definisanih ciljeva, programa i pripadajućih budžetskih sredstva nisu uvijek utvrđene jasne odgovornosti", navode iz Ureda za reviziju institucija BiH.

Upozoravaju da budžet institucija BiH ne održava politike i programe Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH u cijelosti, jer svi planski dokumenti ne sadrže jednoobrazno definisane ciljeve za odgovorne u institucijama BiH, odnosno definisani programi u planovima rada i u programskom budžetu nisu usaglašeni, piše Klix.

KOMENTARI ()
RED Computers Informacione tehnologije
Una Aqua Centar Rafting and relaxing centar
Brajlović doo Mesna industrija
Almir Badnjević
Asistent
{pre_news|char_limit=180}
Dejla Šehić
Slikarka
{pre_news|char_limit=180}
Lidija Skalić
Pjevačica
{pre_news|char_limit=180}
Sanita Maleškić
Doktorica
{pre_news|char_limit=180}