A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

CISO

Centar za informisanje, savjetovanje i obuku


Program zapošljavanja i zadržavanja mladih podržan je kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva i finansiran od strane Vlade Kraljevine Španije, kako bi se poboljšalo vlasništvo Bosne i Hercegovine (BiH) nad milenijumskim razvojnim ciljevima u reformskom okviru UN-a.

Razlozi za pokretanje programa su isključivo zbog toga što obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti prilagođen potrebama tržišta. Po završetku školovanja mladi shvataju da ne mogu pronaći posao, što dovodi do obeshrabrenja, apatije i socijalne isključenosti. Program zapošljavanja i zadržavanja mladih ima za cilj da odgovori na visoku stopu nezaposlenosti mladih i spriječi odliv vrijednih resursa iz zemlje.

Program zajednički provode: UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, Agencijom za statistiku BiH, entitetskim agencijama za statistiku, zavodima za zapošljavanje u cijeloj zemlji, osnovnim i srednjim školama općeg usmjerenja, općinama i ruralnim zajednicama, pojedinačnim preduzećima, te udruženjima iz privatnog sektora i organizacijama civilnog društva od nivoa zajednice do dijaspore.

Ovaj program je pokrenut u decembru 2009. godine. U sklopu Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP) u BiH je otvoreno 17 centara (CISO) koji se bave pružanjem informacija, savjetovanjem i obukama namjenjenim mladim ljudima od 15 do 30 godina.

Cilj Centra je omogućiti pristup mladim nezaposlenim osobama uslugama savjetovanja, informisanja i profesionalnog  osposobljavanja u cilju pronalaska posla. CISO je mjesto gdje ćete naći biblioteku koja sadrži informacije o obrazovanju i zapošljavanju, pristup internetu u cilju traženja posla, individualno savjetovanje i rad u grupi.

CISO je otvoren za sve mlade osobe starosti od 15 do 30 godina koje spadaju u slijedeće kategorije:

- mlade nezaposlene osobe evidentirane pri službama pri zapošljavanju koje aktivno traže posao,
- mlade zaposlene osobe koje žele da promijene posao,

- mladi povratnici iz inostranstva,
- mlade osobe koje žele poboljšati svoje kapacitete zapošljivosti u skladu sa stvarnim potrebama na tržištu rada,

- učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola kojima su potrebne usluge profesionalnog informiranja i savjetovanja.

CISO sarađuje sa:

- poslodavcima iz privatnog i javnog sektora koji traže mlade perspektivne kadrove koji će svojim radom doprinijeti boljem radu njihovih preduzeća,
- obrazovnim institucijama-osnovnim i srednjim školama, fakultetima,

- nevladinim organizacijama koje provode programe u cilju jačanja zapošljivosti i preduzetničkih vještina mladih,
- roditeljima,

- nastavnicima.

CISO radi na unapređenju:

- vještina aktivnog traženja posla,
- razmišljanja o tome šta mladi mogu ponuditi poslodavcu,

- razmišljanja o tome šta im nedostaje da bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako mogu unaprijediti svoja znanja, vještine i ključne kompetencije,            

- odabira oglasa na koji se prijavljuju,
- komunikacije sa poslodavcem,
- ponašanje na intervjuu za posao.

Centar nudi:

- opće informiranje putem telefona ili e-maila,
- informiranje u prostorijama CISO,

- pristup bazi podataka o obrazovanju u srednjim školama,
- pristup bazi podataka o fakultetima,

- besplatne novine, pregled oglasne table ažurirane na dnevnoj bazi koja sadrži javne pozive, oglase i konkurse,
- slobodan pristup internetu i web portalima u cilju traženja posla,

- informacije o programima dokvalifikacije i prekvalifikacije,
- informacije o aktuelnim programima zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa evidencije,

- informacije o pravima nezaposlenih osoba,
- informacije o legalnim migracijama i opasnostima od nelegalnih migracija,

- informacije za povratnike iz dijaspore, informacije o mogućnostima volontiranja.

Adresa:

Ulica: Branislava Đurđeva 1

Grad: Bihać

Kanton: Unsko-sanski

Država: BiH  

Kontakt:

Telefon: +387  37 228-384

E-Mail: cisousk@usk-szz.ba

 

CISO Centar za informisanje, savjetovanje i obuku
ProAktiva Računovodstvo, financijski konzalting i poresko savjetovanje
Brajlović doo Mesna industrija
Azra Halilović
Pjevačica
{pre_news|char_limit=180}
Izet Sijamhodžić
Fotograf
{pre_news|char_limit=180}
Miron Ibrahimpašić
Arhitekta
{pre_news|char_limit=180}