Najbolji vicevi sa Balkana
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Javne ustavnove:
Centar za informisanje, savjetovanje i obuku
CISO
Program zapošljavanja i zadržavanja mladih podržan je kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva i finansiran od strane Vlade Kraljevine Španije, kako bi se poboljšalo vlasništvo Bosne i Hercegovine (BiH) nad milenijumskim razvojnim ciljevima u reformskom okviru UN-a.
Javno komunalno preduzeće
Komrad d.o.o Bihać
Osnivač JKP "Komrad" d.o.o Bihać je Općinsko vijeće općine Bihać.